Co vědět před snažením o miminko

Neplodností je označována snížená nebo chybějící schopnost zplodit potomka. Tento termín neznamená kompletní neschopnost mít děti a neměl by být zaměňován se sterilitou. O neplodnosti se hovoří po uplynutí 1 roku, kdy při nechráněném pravidelném styku nedošlo k otěhotnění. Neplodnost může být z několika příčin a to především z našeho současného životního stylu. Nejenom věk, kdy se ženy rozhodnou mít děti, snadná dostupnost antikoncepce, stres, užívání drog a léků, alkoholismus, kuřáctví, ale také znečištění životního prostředí. To vše s problematikou neplodnosti souvisí a během terapie je potřeba řešit ji komplexně a důsledně. V současné době také mnoho párů zkouší růůzné metody a přípravky. Například metoda plodných dnů pomocí ovulace je jedna z nich. Jedná se o rozmezí cca 3 dnů před a 3 dnů po ovulaci, ve kterých je zvýšena pravděpodobnost otěhotnění. Čím blíže skutečné ovulaci dojde k pohlavnímu styku, tím je pravděpodobnost otěhotnění vyšší. Důležité je ale myslet na to, že nesmíme být v žádném případě stresováni. Jak prací, tak ani pocitem, že se nám miminko stále nedaří. K tomu patří i stálé nakupování těhotenského testu. Těhotenský test není dobré nakupovat do předu ve velkém množství. Následná kontrola těhotenství by nám mohla přinášet příliš mnoho stresu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.