Přispějte k rozvoji své kariéry

Osobní rozvoj je o poznání sebe sama a úpravu své životní filozofie. Ať už si to uvědomuje nebo ne, každý z nás má svou životní filozofii už teď – je to právě naše podvědomé naprogramování z dětství, podle kterého řídíme všechny své kroky a rozhodnutí v celém svém dospělém životě. Životní filozofie je vlastně naše představa o světě, o nás samých. Skutečnost totiž neexistuje. Existuje jen mnoho představ skutečností, kterou si každý z nás dělá. A tak si vytváříme představy o tom, jak co funguje, pravidla o tom, co se má a co nemá, hypotézy co je třeba dělat či nedělat, abychom byli šťastní. Rozvoj osobnosti nabízí možnosti hlubšího sebepoznání, odhalení silných a slabších stránek vlastní povahy. Zároveň pomůže osvojit efektivní strategii chování a vypěstovat užitečné návyky, které minimalizují vnitřní a vnější konflikty a sníží výdej psychické energie. Rozvoj osobnosti to je tvrdá práce. Chce to čas, konzistentní přístup a trpělivost. Cílem osobního rozvoje je převzít odpovědnost za svůj život – vzít svůj život do vlastních rukou a zařídit si ho ke své spokojenosti. To však není cíl, ke kterému se lze dostat během pár chvil. Jedná se o dlouhodobé odhalování a revizi svých podvědomých vzorců, představ, k ujasňování svých hodnot, nacházení postupů jak řešit určité situace, či jak přistupovat k určitým problémům. Koučink Vám může poomoci při Vašem rozvoji. Koučink je soubor metod, které napomahají osobnímu rozvoji. Kouč je průvodce na cestě osobního růstu. Prostřednictvím otázek otevírá mysl, pomahá nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky, dohlíží na udržení směru resp. zvoleného cíle, zbavuje strachu a zvyšuje osobní potenciál koučovaného. Mezi další způsoby patří mentoring. Mentoring je způsobem, jakým předávají své znalosti zkušenější pracovníci těm méně zkušeným, aby se naučili lépe zvládat svoji práci a také aby přispěli k rozvoji jejich kariéry. Je to proces, ve kterém jedna osoba mentor rozvíjí kariéru a schopnosti druhé osoby mentee. Mentor pomáhá svému svěřenci lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a schopnosti. Rozhodně nejde o vztah nadřízeného a podřízeného.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.