Umění (Graham-Dixon Andrew)

Umění je obsáhlý obrazový průvodce dvěma a půl tisíci maleb a skulptur z celého světa od pravěku do 21. století. Umění zpřístupňuje díla srozumitelným, přehledným, a přitom vysoce seriózním způsobem. V chronologickém sledu čtenáři ukazuje, jak vnímat díla, která představují milníky dějin umění, a rozumět jim.

JAK VNÍMAT UMĚNÍ
Úvodní část knihy Umění stručně objasňuje, jak umělci využívají barev, kompozice, světla a stínu, perspektivy a nejrůznějších médií, aby realizovali své myšlenky. Zřetelně jsou zde naznačeny kroky nezbytné k porozumění dílu, které jde ruku v ruce s potěšením z vnímání artefaktu.

UMĚLECKÁ HNUTÍ A ŠKOLY
Všechna umělecká hnutí, počínaje italskou renesancí až k impresionismu či zcela současnému graffiti, jsou srozumitelně vysvětlena, jsou popsány jejich počátky a vlivy, které na ně působily, styly, techniky a typická tematika. Klíčová díla jsou seřazena do obrazové časové osy, která umožňuje pochopit jejich vývoj a směřování.

PROFILY UMĚLCŮ
Podrobné biografie více než sedmi stovek výtvarných umělců ze všech období a kultur, na pozadí jejich nejzávažnějších děl. Stránky plné ukázek a příkladů slouží k objasnění specifických rysů jejich děl a ukazují také proměny jejich tvorby v průběhu života. Z kontextu dalších informací se vynořuje plastický obraz jejich života, tvorby a doby.

DETAILNÍ POHLED
Celostránkové reprodukce nabízejí 22 zásadních děl počínaje Leonardovou Poslední večeří a konče Křičícím papežem Francise Bacona. Na jejich základě se poučeně rozebírá kompozice, téma a technika děl. Schémata, detaily a ukázky naznačují, k čemu umělec směřoval a jak toho dosáhl. Záměry, metody a charakteristický rukopis umělců jsou z těchto rozborů zřejmé jako nikdy dříve.

TÉMATA
V knize Umění jsou rozmístěna dvojstránková srovnání toho, jak různí umělci zpracovali stejné téma. Oblíbené, a přesto velmi rozmanité náměty, jako třeba láska, válka, práce nebo děti, v této originální galerii ukazují, jak se v různých epochách a kulturách proměňovaly styly a techniky.

MIMOŘÁDNÝ ROZSAH
Ve spolupráci s Bridgemanovou uměleckou knihovnou, která představuje nejobsáhlejší zdroj obrazového materiály z oblasti kultury a dějin umění, vznikl bezkonkurenční chronologický katalog, který přináší to nejlepší ze světového výtvarného umění přímo do vašich domovů.

Internetové knihkupectví Beletrie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.