Měření radonu od profi firmy

Radon je plyn, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu uranu a radia. Nebo snad lépe řečeno, rozpadem uranu v půdě vzniká radium, které se postupně mění na radon. Částice, které jsou vylučovány jsou našemu zdraví nebezpečné, zejména tak pro funkci plic, podporují tak velmi výrazně vznik či projevení rakoviny plic.

Také proto je měření radonu velmi důležitá věc. Toto měření může provádět pouze odborná firma, která změří fyzikální charakter geologického podloží stavby, aktivitu radonu v půdě, propustnost půd pod základy domu (zjišťuje se koncentrace radonu obsažená v plynech geologického podloží stavby; tato koncentrace se pak vyjadřuje hodnotami jeho objemové aktivity ve vzorcích půdního vzduchu). Na základě měření pak firma vypracuje požadovaný posudek (protokol), kde se stanoví daná kategorie radonového rizika. Vyplývá nám tedy, že při koupi stavebního pozemku, stavbě domku, musíme si tento protokol zařídit.

Množství radonu, které prostupuje půdou, se vyjadřuje radonovým indexem. Kromě měření radonu poskytujeme i poradenství a návrhy protiradonových opatření s dále posudky pro studny.

Geologická služba s.r.o. provádí komplexní práce v oblasti geologie, ochrany a tvorby životního prostředí na celém území ČR i v zahraničí.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.